fbpx

Simona Antić, nastavnik matematike

Moj sinčić Mateja uvek je bio živahno dete i ni ja ni suprug u tome ga nismo sputavali. Kada je krenuo u prvi razred tada su nastali problemi; teško je pratio nastavu, imao je problem sa savladavanjem gradiva jer nije mogao da miruje i da uči. Učenje gradiva iz knjige bilo mu je dosadno, a on kao pripadnik generacije koja je odrasla na tabletu za tradicionalne metode učenja iz knjige, jednostavno nije imao strpljenja. Pošto sam nastavnik nemam problema da “savladam” decu ali njegov tip nemira bio je nešto sasvim drugačije. Čula sam za Jelenu od rođake koja je svoj problem rešila iz samo nekoliko poseta, a njena devojčica postala je skoncentrisana i fokusirana na školske aktivnosti. Moj Mateja je i dalje aktivan na fudbalskom terenu i u sali za fizičko, a kada je reč o domaćem zadatku ili učenju postao je pravi ozbiljan i odgovoran dečak!