fbpx

Dr Maja Paunović, lekar, psihijatar, psihoterapeut

Otišla sam na Bars ne želevši ni da pročitam šta je. Znala sam ako pročitam imaću očekivanje, predrasude, objašnjavaću sebi šta je to kroz nauku koju poznajem pa možda neću ni otići .. A rekla sam sebi početkom ove godine: sve novo želim da čujem i prihvatim ..
Već nakon Barsa mi je postalo neobično, nigde nikakvih misli / a stalno ih je bilo. Million. Osetila sam se nekako razliveno, prošireno, a smireno sa vrelinom u dlanovima i mokrom kosom. Jelena je delovala umirujuće i negujuće svojim prisustvom.
Danima nakon Barsa sam lebdela, sve mi je bilo lako, nekako sam bila više svoja. Pomerile su mi se granice nauke koje sam jako dobro poznavala i koristila i sama u svom radu, dobila sam odgovore koje ni sama nisam imala ranije.
Otišla sam i sama na obuku koja je bila celodnevna – snažna razmena energije sa nekim novim divnim ženama.
Preporučila bih Bars svakom ko je zastao na svom putu rasta i svakom ko želi da otkrije šta je iza granica nauke koju poznajemo.