fbpx
Drago divno biće, Znaš li da u tebi postoji jedno mesto na koje možda nikad nisi otišla namerno? Zašla bi tamo ponekad, kada bi te nešto duboko dotaklo, bilo da je ljubav ili da je bol. Zašla bi tamo možda…