fbpx
Otapanje Emocionalnih Intenziteta i Utelovljenje Radosti – telesni proces koji nam na jednostavan našin pomaže da se oslobodimo emocionalnih učvrsnuća u telu i očistimo ih, a sa druge strane da obnovimo i utelotvorimo radost u sebi. Bez preduslova, dobija se…