fbpx
2. HEPAD – i ( OTAPANJE UVERENJA na fizičkom nivou ) Pozicijski HEPAD-i su ono što stvara bol i patnju u našem telu. Pozicijski HEPAD-i (Hendikepiranje, Entropija, Paraliza, Atrofija, Destrukcija) su gledišta koja zauzimamo o bilo kojoj temi, pa se…