fbpx

Sve(t) se vrti oko komunikacije

– Ne mogu sada da pričam o tome, umoran sam, čućemo se kasnije …
– Nisam baš raspoložen, nešto se ne osećam najbolje … izvini, videćemo se sutra…

Eto, znala sam da me izbegava, moraćemo da razgovaramo o tome, šta je mislio pod time da je umoran? Ja ga željno čekam da se vidimo, a on je umoran, ne oseća se dobro …

Ili …
– Ja nisam tako mislila, izvini, nismo se razumele ja sam mislila da …

Koliko ste puta u životu čule ovo? Ja najmanje hiljadu puta … i koliko ste se puta upecale na istu foru vi mislite jedno, a osoba vam je rekla nešto sasvim drugo i mislite da ste vi u pravu ili da ste oštećeni. Ili možda često ulazite u nerazumevanje sa ljudima zbog nedostatka komunikacije …

Komunikacija. Komunikacija. Komunikacija.

Sve(t) se vrti oko komunikacije.

Šta je tačno komunikacija?

Komunikacija je razmena informacija, interakcija između dve ili više osoba kako bi se prenele određene poruke. Mi komuniciramo od rođenja, komuniciramo kako sa ljudima, tako i sa našim ljubimcima. Komunikacija može biti verbalna i neverbalna, intrapersonalna, interpersonalna, grupna, javna, masovna ..

Reč komunikacija vodi preklo od latinske reči communicatio što znači saopštavanje, opštenje, veza, ophođenje, dodir i od glagola communicare što znači saopštiti, učiniti zajedničkim, objaviti …

Dobro nam je poznato da nije toliko važno šta osoba kaže, već način na koji je to rekla.

Tačnije, evo malo brojki …

55 + 38 + 7 = 100%

55% u komunikaciji je govor tela, 38% je način govora i 7% je sadržaj izgovorenog!

Koliko je ovo fantastično! A mi se najčešće vezujemo za reči! I sprovodimo ih kroz svoje filtere i razumemo ih na svoj način, pa onda tumačimo šta je neko mislio kada je rekao to i to …
Komunikacijski proces je važan za svakog od nas, kako bismo uspostavili što bolje odnose sa svojim bližnjima i okruženjem u kome živimo.
Vrlo često se dešava da na poslu ili u kući imamo osobe sa kojima funkcionišemo odlično, razumemo se bez reči i ne moramo ni da pričamo, ali i neke sa kojima se uopšte ne razumemo, a trebalo bi, jer kroz učenje komuniciranja mi rastemo.
Bilo bi korisno da naučimo osnovne elemente komunikacijskog procesa:

– Pošiljalac – osoba koja šalje poruku
– Primalac – osoba koja prima poruku
– Poruka
– Kanal kojim dolazi poruka
– Povratna informacija od primaoca

Pošiljalac šalje poruku sa određenom namerom koju želi da prenese i formuliše je tako da bude dostupna čulima primaoca. Poruka se šalje kroz neki kanal – direktan ili indirektan (lično, mail, pismo, sms …) i kada poruka stigne do primaoca, on je putem svojih senzornih čula i filtera dekodira, tumači, usvaja i određuje nameru pošiljaoca. Povratnom informacijom, primalac stavlja do znanja pošiljaocu kako je razumeo poruku kroz informacioni kanal …

Često se dešava da se poruke ne razumeju ili pogrešno shvate i protumače, što može dovesti do nerazumevanja, pa čak i konflikta.. Zato treba da imamo na umu da nije samo važno preneti informaciju, već obratiti pažnju na način na koji se ta poruka prenosi. Kakav nam je ton glasa, , izraz lica, položaj tela.

Nekada nam u glavi odzvanjaju nečije reči i po nekoliko godina, a da se ta osoba i ne seća šta nam je rekla … Tada možemo koristiti određene koučing tehnike kako bismo se oslobodili toga i vratili se u dobro stanje. Tako možemo da se oslobodimo i raznih programiranja rečima koje smo doživeli još kao deca od vršnjaka, roditelja, nastavnika (ne možeš, ne znaš, nisi dovoljno zrela, nemaš iskustva … )
Reči su kodovi kojima smo programirani i kojima i mi dalje programiramo – sebe, svoju decu, prijatelje, zaposlene ….

Zato .. vodite računa o rečima koje izgovarate i sebi i drugima, jer ako kažete :
Ne mogu – oduzimate sebi moć …
Ne znam – oduzimate sebi znanje …
Ne umem – oduzimate sebi sposobnost, umeće …
Ja bih vam i rekla – obratite pažnju iz koje energije šaljete poruku nekome.
Šta želite time da postignete?
Kako će se osoba kojoj šaljete osećati kada primi poruku?
Možete ući u energiju toga, ako vam je zaista važno, možete ući u tuđe cipele na trenutak i osetiti šta druga osoba oseća …
Mislite o tome KAKO nešto kažete, pre nego što kažete. Izgovorene reči se ne mogu povući ili vratiti i često mogu da zabole više od fizičkog bola.

Uvek postoji način da se komunikacija između dvoje ljudi poboljša i popravi ukoliko postoji voljnost sa obe strane za time. KRoz učenje komunikacionih veština mi rastemo i razvijamo se.
A sve u svemu, najvažnija je dobra namera kada krećamo u bilo koju komunikaciju, zato za kraj evo jednog divnog energetskog pitanja koje vam može dati puno spoznaja:
Zašto ovo govorim / radim?
Da li da nešto dokažem ili da kreiram nešto veće? – i samo pratite energiju koja vam se pojavljuje, ostavite za trenutak logički um …. Pratite energiju …

Postavite pitanje sa kraja ovog teksta, obećavam, kao i uvek da će vam se otvoriti jedan novi energetski prostor u kome ćete imati više lakoće u komunikaciji, više mogućnosti, više izbora. I ljudi će to primetiti.